Mannauðsstefna

Hjá Klettabæ starfar öflugur og fjölbreyttur hópur starfsmanna. Unnið er sameiginlega eftir þeirri stefnu að skapa áhugaverðan og umhyggjusaman vinnustað, þar sem lögð er áhersla á ánægju starfsfólks og jákvæða líðan. Ekki síst umhverfi þar sem starfsfólk og þjónustuþegar finni til öryggis. Umhverfi þar sem lögð er áhersla á þroska starfsfólks og þjónustuþega. Til að ná settu markmiði settum við okkur metnaðarfulla mannauðsstefnu sem byggir á gildunum okkar fimm, ástríða, heilindi, umhyggja, gleði og vandvirkni.

Tilgangur og markmið

Starfsfólk Klettabæjar eru mikilvægasta auðlind fyrirtækisins og lykilþáttur í góðum árangri. Markmið mannauðsstefnu Klettabæjar er að skapa eftirsóknaverðan vinnustað þar sem áherlsa er lögð á umhyggju, gleði og jákvæða líðan sem skilar sér í ánægju starfsfólks. Að hæfni og þekking starfsfólks nýtist í starfi og að allir hafi tækifæri til að þroskast bæði persónulega og fagleglega.

Megin áherslur

Mannauðsstefna Klettabæjar leggur áherslur á að móta góðan og traustan vinnustað og er það sameiginleg ábyrgð allra starfsmanna að fylgja henni eftir í sínum störfum. Byggja upp öfluga liðsheild og samskipti sem einkennast af trausti, heilindum og gagnkvæmri virðingu. ​

* Að leitast ávalt við að ráða hæfasta einstaklinginn í starfið þar sem horft er til hæfni, reynslu, menntunar og áhuga á starfsumhverfi Klettabæjar​

* Að starfsfólk fái öfluga fræðslu og þjálfun, viðhaldi og bæti við þekkingu sína og miðli henni áfram til samstarfsfólks​

* Að starfsumhverfið styðji við andlega og líkamlega vellíðan​

* Áherlsa á lærdómsmenningu þar sem rými til að læra og efla sig í starfi er til staðar og uppbyggileg og lausnamiðuð samskipti eru ríkjandi ​

* Að jafnréttissjónarmið eru ávalt höfð að leiðarljósi 

Klettabær er vinnustaður í fremstu röð 2023

Klettabær er á meðal þeirra vinnustaða sem uppfylla skilyrði Moodup til að hljóta viðurkenninguna Vinnustaður í fremstu röð árið 2023.

Viðurkenningin er veitt þeim vinnustöðum sem sýna í verki að þeir hugsi vel um starfsfólk sitt og tryggi því framúrskarandi starfsumhverfi.

Langar þig að starfa hjá Klettabæ?

Sækja um starf
Klettabær mini logo